ZAPRO
SZENIE

Szanowni Państwo,

Drogie Koleżanki i Koledzy,

 

w imieniu Zarządu Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku PTK Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Sympozjum z wielką przyjemnością zapraszamy Was na kolejną „ucztę” rehabilitacji kardiologicznej – XX Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe naszej Sekcji. 

 

Już po raz 20 spotkamy się – lekarze wielu specjalności, fizjoterapeuci, pielęgniarki, dietetycy i psycholodzy, studenci, zainteresowani najnowszymi doniesieniami naukowymi i doskonaleniem umiejętności w zakresie rehabilitacji kardiologicznej.  Zaproszenie na Sympozjum, w tym roku w Wiśle, przyjęli wybitni wykładowcy będący autorytetami w zakresie zapobiegania, diagnostyki, leczenia i rehabilitacji chorób układu sercowo-naczyniowego. Mając świadomość wyjątkowości tego jubileuszu, dołożyliśmy starań, aby poziom naukowy był jak najwyższy, a w programie każdy z Was znalazł coś dla siebie.

 

W czasie tych 20 lat dokonał się zadziwiający postęp w metodach rozpoznawania i leczenia chorób układu krążenia. Współczesna rehabilitacja kardiologiczna powinna dotrzymywać kroku tej dynamicznej ewolucji metod leczenia, co wymaga starannego doboru metod usprawniania i edukacji oraz motywacji pacjentów. Hitem Sympozjum będzie z pewnością prezentacja zaktualizowanych niedawno przez Sekcję Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku,  Standardów Rehabilitacji Kardiologicznej. O tych i innych zagadnieniach będziemy szeroko dyskutować w czasie XX Sympozjum Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Fizycznego – Wisła 2016.

 

Jesteśmy przekonani, że udział w Sympozjum umożliwi stworzenie platformy współpracy fachowej i koleżeńskiej. Mamy nadzieję, że XX Sympozjum Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku PTK będzie pod każdym względem wyjątkowe, a jego efektem będzie otwarcie nowego rozdziału w rozwoju naszej Sekcji, co zaowocuje organizacją kolejnych ciekawych i pomocnych spotkań przez co najmniej 20 kolejnych lat.

Serdecznie zapraszamy!

Dr n. med. Zbigniew Eysymontt
Przewodniczący Zarządu Sekcji RKiFW PTK

Prof. dr hab. n. med. Ryszard Piotrowicz
Przewodniczący Komitetu Naukowego

Dr n. med. Jadwiga Wolszakiewicz
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

KOMITET
NAUKOWY
 
Przewodniczący:
Ryszard Piotrowicz

Członkowie:
Wojciech Drygas
Zbigniew Eysymontt
Tomasz Grodzicki
Tomasz Hryniewiecki
Anna Jegier
Krystyna Księżopolska-Orłowska
Bożena Leszczyńska-Bolewska
Zbigniew Lew-Starowicz
Artur Mamcarz
Jerzy Rybicki
Edyta Smolis-Bąk
Dominika Szalewska
Aleksandra Wilczek-Banc
Jadwiga Wolszakiewicz
Zbigniew Wroński 

  

KOMITET
ORGANI
ZACYJNY
Przewodnicząca:
Jadwiga Wolszakiewicz

Członkowie:
Zbigniew Eysymontt
Michał Gałaszek
Ryszard Piotrowicz
Edyta Smolis-Bąk 
Dominika Szalewska
 
PRO
GRAM

 

 

 

„ Rehabilitacja kardiologiczna-wyzwania przyszłości i pamięć tradycji ”


XX Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej
i Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego


USTROŃ, 10-13 lutego 2016

Miejsce konferencji:
sesje, wystawa - Hotel Gołębiewski WISŁA


Warsztaty ECHO organizowane w ŚCRiP w Ustroniu ul. Zdrojowa 6

 

 Uprzejmie informujemy, iż poniższy program jest wersją wstępną, ramową, która będzie ulegała dalszym uzupełnieniom i modyfikacjom! 

ŚRODA 10.02.2016

16.00 - 19.00
Rejestracja Uczestników
 17:30 - 18:30
Zebranie Zarządu Sekcji
 

 

 

 

CZWARTEK 11.02.2016


Od 7:30

Rejestracja Uczestników

 

 

     

8:45 - 13:00

Zajęcia praktyczne z prewencji pierwotnej i wtórnej. 

Zbiórka 8:45 przed Hotelem Gołębiewski

Prowadzący: Michał Gałaszek

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o zgłoszenia pod adres e-mail: narty@ustronsympozjum.ptkardio.pl.

   
     
Warsztaty organizowane w ŚCRiP w Ustroniu ul. Zdrojowa 6

9:00 - 11:00

Warsztaty echokardiograficzne: podstawy echokardiografii, możliwości, interpretacja, wykorzystanie w rehabilitacji kardiologicznej

Ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.

 1. Elementarz echokardiografii przydatny w rehabilitacji. Aleksandra Wilczek - Banc
 2. Echokardiografia u pacjentów po zawale serca. Piotr Pysz
 3. Echokardiografia po zabiegach kardiochirurgicznych. Zbigniew Gąsior
 4. Zajęcia praktyczne. Prowadzący: Zbigniew GąsiorKatarzyna Mizia-Stec, Piotr Pysz, Aleksandra Wilczek-Banc
   
     
SALA 5.4   SALA 5.3
     

9:00 - 11:00

Warsztaty: ekg dla fizjoterapeutów, pielęgniarek, techników medycznych
Prowadzący: Bożena Leszczyńska-Bolewska, Ewa Piotrowicz


 1. Jak praktycznie czytać elektrokardiogram-od podstaw do praktyki. Anna Zielińska-Meus
 2. Elektrokardiogram w stymulacji serca. Ewa Piotrowicz
 3. Przerwa
 4. Elektrokardiogram-to trzeba wiedzieć! Bożena Leszczyńska-Bolewska
 5. Elektrokardiogram-to warto wiedzieć. Bożena Leszczyńska-Bolewska
 

 11:00 - 11:30 Przerwa kawowa

 

 

   

11:30 - 13:30

WARSZTATY SPIROERGOMETRYCZNE pod patronatem BTL Polska

Prowadzący: Ewa Straburzyńska-Migaj, Dominika Szalewska

 

1. Pacjent z nadciśnieniem płucnym. Ewa Straburzyńska-Migaj
2. Pacjent z wadą wrodzoną serca. Ewa Piotrowicz
3. Pacjent poddawany rehabilitacji kardiologicznej. Dominika Szalewska
4. Pacjent z chorobą serca i chorobą płuc. Piotr Niedoszytko
5. Test wysiłkowy ergospirometryczny z omówieniem

 

11:30 - 13:00

Sesja przypadków klinicznych

Prowadzący: Piotr Dylewicz, Anna Jegier


 1. Rehabilitacja pacjentki z kamizelką defibrylującą – wyzwania i pułapki. Krzysztof Sadowski
 2. Efekty kompleksowej rehabilitacji u chorego po ostrym zespole wieńcowym STEMI ściany przednio-bocznej powikłanym wstrząsem kardiogennym, po przezskórnej redukcji niedomykalności mitralnej metodą Mitra Clip oraz po implantacji kardiowertera- defibrylator. Edyta Smolis-Bąk.
 3. Rehabilitacja kardiologiczna chorego z ciężką niewydolnością serca leczonego balonem do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej założonym z dostępu przez tętnicę podobojczykową,a następnie pompą typu HeartWare - opis przypadku. Aleksandra Molenda
 4. Efekty rehabilitacji u 15,5 letniego pacjenta z nowotworem watroby i po retransplantacji serca. Ewa Sadowy
 5. Rehabilitacja pacjenta z zespołem Brugady i implantowanym kardiowerterem - defibrylatorem. Bartosz Szafran
 6. Rehabilitacja pacjenta z kardiomiopatią przerostową, z rozkurczową niewydolnością serca, z nadciśnieniem płucnym w trakcie wysiłku. Mariusz Kłopotowski
     
   

13.00 - 13:30

Warsztaty. Zagrożenia dla fizjoterapeuty, lekarza i pacjenta wynikające z obsługi urządzeń medycznych.

Prowadzący: Waldemar Łabędź

     
13:30 - 15:00 Przerwa obiadowa  

 

     

15:00 - 17:00 Otwarcie konferencji

Prowadzący: Jadwiga Wolszakiewicz


Wykłady inauguracyjne:

Prowadzący: Zbigniew Eyzymontt, Ryszard Piotrowicz

 1. Cardiac Rehabilitation in Europe-Current Situation and future Directions. Hugo Saner
 2. Dorośli z wrodzoną wadą serca. Rosnące populacje, rosnące problemy – rola rehabilitacji. Piotr Hoffman
 3. Mój maraton. Pasja biegania. Pasja odkrywania. Piotr Ponikowski
 4. Moje spojrzenie na aktywność fizyczną. Grzegorz Opolski
 5. Sukcesy i porażki w leczeniu zawału serca w Polsce. Tomasz Zdrojewski 


   
     
17:00 - 17:30 Przerwa kawowa  

17:00-17:30

Sesja plakatowa we foyer
Prowadzący: Edyta Smolis-Bąk, Dominika Szalewska

 

 1. Wpływ zaburzeń układu mięśniowo- stawowo- szkieletowego na możliwości pełnej rehabilitacji kardiologicznej. Bartłomiej Szczuka
 2. Czy występowanie wysiłkowej wentylacji oscylacyjnej to domena pacjentów z niewydolnością serca? Marta Kałużna-Oleksy
 3. Czy test Fullerton jest przydatny w ocenie pacjentów z niewydolnością serca? Michalina Cieślowska
 4. Regularna aktywność fizyczna zmniejsza występowanie zaburzeń funkcji seksualnych u kobiet z zespołem metabolicznym. Sylwia Skorupska
 5. Wpływ rehabilitacji kardiologicznej na ciśnienie tętna. Beata Urzędowicz
 6. Analiza zależności pomiędzy tolerancją wysiłku a wiedzą na temat powrotu do aktywności seksualnej po zawale serca, prezentowaną przez chorych poddanych rehabilitacji kardiologicznej. Monika Moskaluk
 7. Wpływ wczesnej rehabilitacji na poprawę jakości życia pacjentów po operacyjnym leczeniu choroby wieńcowej. Joanna Piotrkowicz
 8. Wpływ kąpieli wirowych na wybrane parametry układu sercowo- naczyniowego i jakość życia chorych z przewlekłym niedokrwieniem kończyn dolnych. Joanna Kapusta

 

     

17:30 - 18:30

Sesja wspólna z Sekcją Kardiologii Sportowej PTK

Dyslipidemia u sportowca - trudny problem
Prowadzący: Zofia Dzielińska, Artur Mamcarz, 

 1. Młody sportowiec z dyslipidemią powinien brać statynę (?). Artur Mamcarz
 2. Młody (i nie tylko młody) sportowiec z dyslipidemią może być leczony wyłącznie dietąDaniel Śliż
 3. Dyskusja
 

17:30 - 18:30

Sesja wspólna z Sekcją Newydolności Serca PTK
Niewydolności serca można zapobiegać.
Prowadzący: Ewa Straburzyńska-Migaj, Andrzej Gackowski

 1. Przyczyny niewydolności serca (HFrEF i HFpEF). Marta Kałużna-Oleksy
 2. Poprawa wyników leczenia i rokowania. Ewa Straburzyńska-Migaj
 3. Co to jest "Awarness program"? Andrzej Gackowski
     
18:30 - 18:40 Przerwa     
     

18:40- 19:25

Sesja satelitarna firmy PFIZER

Prewencja udaru mózgu u pacjenta z migotaniem przedsionków w 2016 roku !

Prowadzący: Grzegorz Opolski, Tomasz Rywik

 1. Migotanie przedsionków - od epidemiologii do leczenia. Grzegorz Opolski
 2. Nowe doustne antykoagulanty w prewencji udaru mózgu. Tomasz Rywik
 3. Dyskusja
 

18:40 - 19:10

Sesja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Prowadzący: Małgorzata Nietopiel, Bartosz Szafran

 1. Rehabilitacja prowadzona przez ZUS. Bożena Wierzyńska
     
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

PIĄTEK 12.02.2016

 

SALA 5.1    

09:00 - 12:00

Warsztaty resuscytacji krążeniowo-oddechowej

Ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń (Grupa I). 
Prowadzący: Anna Skrobisz, Piotr Góral

 1. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u pacjentów kardiologicznych. Piotr Góral
 2. Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u pacjentów kardiologicznych. Anna Skrobisz

 

   
     

SALA 5.4

   SALA 5.3

09:00 - 10:30

Interaktywne warsztaty ICD. Warsaw Education Center Medtronic Poland
Prowadzący: Stefan Karczmarewicz 

 1. Postępowanie z pacjentem z ICD. Stefan Karczmarewicz
 2. Dzieci z ICD - aktywność fizyczna. Maria Miszczak-Knecht
 3. Odrębności rehabilitacji pacjentów z ICD. Edyta Smolis-Bąk
 

 

     
10:30 - 11:00 Przerwa kawowa  

10:30-11:00

Sesja plakatowa we foyer
Prowadzący: Anna Jegier, Piotr Dylewicz

 

 1. Czy poziom aktywności fizycznej dorosłych mieszkańców Wrocławia, pozwalający zapobiegać chorobom układu krążenia, zależy od ich statusu społeczno-ekonomicznego? Magdalena Łazorczyk
 2. Skuteczność treningu indoor cycling u pacjentów z rozpoznaną chorobą niedokrwienną serca lub po zawale serca. Dagmara Gloc 
 3. Rehabilitacja pacjentów z niewydolnością serca z zachowaną funkcją skurczową lewej komory. Małgorzata Brzozowska-Kiszka
 4. Trudne momenty w rehabilitacji kardiologicznej-pacjent z ICD i burzą elektryczną. Bożena Leszczyńska-Bolewska
 5. Rehabilitacja chorego z niewydolnością serca po burzy elektrycznej. Izabela Wojtkowska
 6. Nietypowe spadki saturacji podczas pionizacji u pacjentek po operacjach kardiochirurgicznych. Adam Śmiechowski
 7. Efekty rehabilitacji u 43 letniego pacjenta po transplantacji serca. Jakub Witczyński

 

     
11:00 - 13:00

Grant edukacyjny firmy ASPEL

Warsztaty monitorowania treningów fizycznych
Prowadzący: Jerzy Rybicki


1. Elektrokardiograficzny test wysiłkowy w rehabilitacji kardiologicznej.

 • ocena prognozowanej wydolności fizycznej badanego i dobór indywidualizowanego protokołu
 • wynik testu dla potrzeb treningu w RK, wyznaczanie intensywności treningu

2. Programowanie treningów na bieżni z użyciem równoważnika metabolicznego MET oraz na cykloergometrze:

 • trening ciągły, interwałowy HIIT, ciągły sterowany HR.

 

W części praktycznej warsztatów udział wezmą:
Justyna Nowak-Gawlikowska, Katarzyna Samek

Dla uczestników przewidziano książki „ Kompendium wiedzy. Testy wysiłkowe w rehabilitacji kardiologicznej. Programowanie treningów sterowanych komputerowo.”


   
     
13:00 - 14:30 Przerwa obiadowa    
     

14:30-16:00

SESJA WSPÓLNA SEKCJI I KOMITETU NAUK KLINICZNYCH POLSKIEJ AKADEMI NAUK: Długoterminowa, koordynowana opieka nad pacjentem po ostrym zespole  wieńcowym

Prowadzący: Jarosław Pinkas, Ryszard Piotrowicz

 1. 12 miesięcy po OZW – historia naturalna (hospitalizacje, śmiertelność). Tomasz Zdrojewski
 2. Optymalny model według ekspertów PTK. Piotr Jankowski
 3. Czy telemedycyna zmieni rzeczywistość ? Ryszard Piotrowicz  
 4. Koncepcja kardiologa inwazyjnego. Paweł Buszman
 5. Koncepcja regulatora i koncepcja płatnika. Krzysztof Łanda oraz przedstawiciel NFZ
 6. Pytania do wykładowców i komentarze z sali (40 minut). Osoby chętne do dyskusji proszone są o zgłoszenie swoich wystąpień do prowadzących sesje przed jej rozpoczęciem.
   
     
16:00 - 16:30 Przerwa kawowa  

16:00-16:30

Sesja plakatowa we foyer
Prowadzący: Zbigniew Eysymontt, Małgorzata Wilk


 1. Protokół RAMP INDYWIDUALIZOWANY na bieżni mechanicznej w rehabilitacji kardiologicznej chorych po incydentach wieńcowych. Jerzy Rybicki
 2. Wpływ II etapu rehabilitacji kardiologicznej i treningu mięśni wdechowych na tolerancję wysiłku i funkcję kończyn dolnych u pacjentów po zawale mięśnia sercowego. Krystyna Rożek-Piechura 
 3. Porównanie intensywnego treningu interwałowego z umiarkowanym treningiem ciągłym na bieżni mechanicznej lub ergometrze rowerowym programowanych tolerowanym obciążeniem w rehabilitacji kardiologicznej chorych wieńcowych - doniesienie wstępne. Jerzy Rybicki
 4. Wpływ treningu wytrzymałościowego na zmiany adaptacyjne w układzie sercowo-naczyniowym kobiet. Katarzyna Przybyła 
 5. Wpływ II etapu rehabilitacji kardiologicznej na funkcję kończyn dolnych pacjentów po zabiegach kardiochirurgicznych. Aleksandra Skomudek 
 6. Ocena układu naczyniowego metodą tonometrii aplanacyjnej i wazodylatacji indukowanej przepływem u osób wyczynowo uprawiających sport. Paulina Głowacka
 7. Spiroergometryczna próba wysiłkowa u pacjentów po implantacji urządzenia do wspomagania pracy lewej komory serca (Heartware) opis przypadku. Piotr Niedoszytko 

 

     

16:30 - 17:30

Sesja Instytutu Kardiologii w Warszawie.

Chorzy z wadami serca w XXI wieku
Prowadzący: Piotr Hoffman, Tomasz Hryniewiecki

 1. Wady serca w XXI wieku. Tomasz Hryniewiecki
 2. Chirurgiczne leczenie wad serca w XXI. Jacek Różański
 3. Interwencje przezskórne w wadach serca. Adam Witkowski
 4. Odmienności rehabilitacji w wadach serca. Jadwiga Wolszakiewicz
 

16:30 – 17:30

Sesja konsultanta krajowego w dziedzinie rehabilitacji medycznej
Prowadzący: Krystyna Księżopolska-Orłowska, Dominika Szalewska

 1. Choroby nowotworowe w procesie rehabilitacji kardiologicznej. Piotr Majcher
 2. Co łączy, a co dzieli rehabilitację kardiologiczną i pulmonologiczną. Jacek Durmała, Dariusz Jastrzębski
 3. Choroby neurologiczne w procesie rehabilitacji kardiologicznej. Beata Tarnacka
     
17:30 - 17:40 Przerwa     
     
17:40 - 18:40

Sesja satelitarna Firmy MSD

Okres rehabilitacji pozawałowej – czas na optymalizację leczenia hipolipemizującego

Prowadzący: Piotr Jankowski, Artur Mamcarz

 1. Czy warto edukować pacjentów? Kto osiąga cel terapeutyczny? Piotr Jankowski
 2. Czy tylko statyna? Artur Mamcarz
 3. Skuteczne leczenie = mniejsze ryzyko kolejnych PCI. Adam Witkowski
 4. Dyskusja 
 

17:40 - 18.40

Sesja konsultanta krajowego w dziedzinie fizjoterapii
Prowadzący: Edyta Smolis-Bąk, Zbigniew Wroński

 1. Znaczenie fizjoterapii i profilaktyki w leczeniu chorych nieprzytomnych. Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka
 2. Po zawale też boli kręgosłup -pacjenci kardiologiczni a problemy ortopedyczne. Zbigniew Wroński
 3. Aktywność seksualna u pacjentów ze schorzeniami narządu ruchu. Tomasz Cichocki
     
18:40 - 18:50 Przerwa    
     

18:50-19:30

NASZ USTROŃ. Spotkanie po 20 latach. Pamięć tradycji - wyzwania przyszłości. 

Prowadzący: Piotr Dylewicz, Michał Gałaszek, Ryszard Piotrowicz, Wiesław Piotrowski, Jan Tylka

 

   
     

20:30 Kolacja przy ognisku

   

 

 

 

 

 

  

SOBOTA 13.02.2016

     
SALA 5.1    

9:00 - 12:00

Warsztaty resuscytacji krążeniowo-oddechowej
Ilość miejsc ograniczona- decyduje kolejność zgłoszeń (Grupa II).
Prowadzący: Anna Skrobisz, Piotr Góral

 1. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u pacjentów kardiologicznych. Anna Skrobisz
 2. Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u pacjentów kardiologicznych. Piotr Góral
   
     
SALA 5.4     

9:00 – 10:00

Sesja: Wielodyscyplinarne podejście do leczenia i rehabilitacji osób w podeszłym wieku.

Prowadzący: Anna Jegier, Tomasz Grodzicki

 1. Znaczenie i możliwości rehabilitacji szpitalnej u chorym w starszym wieku. Tomasz Grodzicki
 2. Upadki i zespół poupadkowy a postępowanie prewencyjne. Marek Żak
 3. Rehabilitacja w podeszłym wieku a stres oksydacyjny. Tomasz Kostka
 

 

     
10:00 - 10:30 Przerwa kawowa  

10:00 - 10:30 

Sesja plakatowa we foyer

 Prowadzący: Ewa Piotrowicz, Bożena Leszczyńska-Bolewska


 1. Leukocytoza i obniżona wartość filtracji kłębuszkowej (GFR) zwiększają ryzyko niepowodzenia rehabilitacji kardiologicznej. Agnieszka Obrębska-Stefaniak
 2. Rola płci w odpowiedzi hemodynamicznej na zabiegi krioterapii ogólnoustrojowej. Ewa Wujek-Krajewska 
 3. Porównanie efektywności rehabilitacji kardiologicznej u pacjentów po zawale mięśnia sercowego ściany dolnej z uniesieniem ST i skutecznej angioplastyce wieńcowej leczonych w warunkach stacjonarnych i ambulatoryjnych. Katarzyna Frydrych-Mazur 
 4. Aktywność fizyczna dzieci wczesnoszkolnych po kardiochirurgicznej korekcji wrodzonych wad serca przebytej w okresie noworodkowo-niemowlęcym – doniesienie wstępne. Ireneusz Haponiuk
 5. Nieinwazyjna ocena aktywności mięśni oddechowych u pacjentów z niewydolnością serca – doniesienie wstępne. Katarzyna Gierat - Haponiuk 


     

10:30 - 11:30

Sesja wspólna z Sekcją Epidemiologii i Prewencji PTK

Prowadzący: Wojciech Drygas, Zbigniew Eysymontt

 1. Sukcesy i porażki w dziedzinie epidemiologii i prewencji chorób serca i naczyn w Polsce w latach 2005-2015. Grzegorz Kopeć, Wojciech Drygas
 2. Nowa wersja oceny globalnego ryzyka sercowo-naczyniowego i tablic SCORE dla populacji Polski : Czy spełni nasze oczekiwania? Tomasz Zdrojewski
 3. Co wynika z najnowszego Wieloośrodkowego Ogólnopolskiego Badania czynników ryzyka i zachowań zdrowotnych WOBASZ II? Wojciech Drygas
   
     
11:30 - 11:45 Przerwa    
     

11:45 - 13:00

Sesja pod patronatem firmy POLPHARMA

Życie intymne kobiet, ale nie tylko

Prowadzący: Zbigniew Lew-Starowicz, Ryszard Piotrowicz

 1. Seksualność kobiet: normy, zaburzenia, leczenie. Zbigniew Lew-Starowicz
 2. Seksualność mężczyzn: normy, zaburzenia, leczenie. Zbigniew Lew-Starowicz
 3. Seksualność Polek 2016 - najnowszy raport. Kamila Czajkowska
 4. Jak rozmawiać o seksie. Alicja Długołęcka
   
     
13:00 - 13.05 Przerwa    
     

13:05 

Zakończenie XX Sympozjum

Prowadzący: Zbigniew Eysymontt, Ryszard Piotrowicz, Jadwiga Wolszakiewicz

   
     

 

 

   

 

 

 

 

WYKŁA
DOWCY

 

Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka

Paweł Buszman

Tomasz Cichocki

Kamila Czajkowska

Alicja Długołęcka

Wojciech Drygas

Jacek Durmała

Piotr Dylewicz

Zofia Dzielińska

Zbigniew Eysymontt

Andrzej Gackowski

Michał Gałaszek

Zbigniew Gąsior

Piotr Góral

Tomasz Grodzicki

Piotr Hoffman

Tomasz Hryniewiecki

Piotr Jankowski

Dariusz Jastrzębski

Anna Jegier

Marta Kałużna-Oleksy

Stefan Karczmarewicz

Grzegorz Kopeć

Tomasz Kostka

Krystyna Księżopolska-Orłowska

Bożena Leszczyńska-Bolewska

Zbigniew Lew-Starowicz

Waldemar Łabędź

Krzysztof Łanda

Piotr Majcher

Artur Mamcarz

Maria Miszczak-Knecht

Katarzyna Mizia-Stec

Piotr Niedoszytko

Małgorzata Nietopiel

Justyna Nowak-Gawlikowska

Grzegorz Opolski

Jarosław Pinkas

Ewa Piotrowicz

Ryszard Piotrowicz

Wiesław Piotrowski

Piotr Ponikowski

Piotr Pysz

Jacek Różański

Jerzy Rybicki

Tomasz Rywik

Katarzyna Samek

Hugo Saner

Anna Skrobisz

Edyta Smolis-Bąk

Ewa Straburzyńska-Migaj

Bartosz Szafran

Dominika Szalewska

Daniel Śliż

Beata Tarnacka

Jan Tylka

Bożena Wierzyńska

Aleksandra Wilczek-Banc

Małgorzata Wilk

Adam Witkowski

Jadwiga Wolszakiewicz

Zbigniew Wroński

Tomasz Zdrojewski 

Anna Zielińska-Meus

Marek Żak

 
STRE
SZCZE
NIA

Sesja Posterowa

W ramach XX Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, które odbędzie się w Wiśle w dniach 10-13 lutego 2016 przewidziana jest sesja posterowa.

Informujemy iż minął już termin nadsyłania zgłoszeń.


Format posterów: 90 x 130 cm

PRZY
PADKI

Sesja PRZYPADKÓW KLINICZNYCH

W ramach XX Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, które odbędzie się w Wiśle w dniach 10-13 lutego 2016 przewidziana jest sesja przypadków klinicznych.

Informujemy iż minął już termin nadsyłania zgłoszeń.

RECEN
ZENCI

Recenzenci zgłoszonych abstraktów i przypadków klinicznych

 

Piotr Dylewicz

Anna Jegier

Edyta Smolis-Bąk

Dominika Szalewska

MIEJSCE
OBRAD
Hotel Gołębiewski
Al. Ks. Bp. Bursche 3, Wisła
www.golebiewski.pl
Niniejsza strona używa plików cookies. Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie. Więcej informacji w Polityce prywatności. Zamknij komunikat